ПО РУССКИ

PIEDALIES VIKTORĪNĀ UN IEGŪSTI BALVU!

 • 1

  Apmeklē jebkura Galactico tirdzniecības centra – Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols, Dole – informācijas centru.

 • 2

  Lejupielādē GALACTICO aplikāciju.

 • 3

  Piedalies viktorīnā, izmantojot aplikāciju, un izlozē sev balvu pats!

 • 4

  Balvās:
  • 100x Galactico Dāvanu karte 7 EUR vērtībā
  • 100x Privilēģiju kupons (Galactico Privilēģiju kartes iegādei) vai 1 punkts Tavā Galactico Privilēģiju programmas kontā
  • Salds pārsteigums no Galactico

Rādīt uzvarētājus

TIEKAMIES:

 • 10. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Galerija Centrs
 • 11. maijā no plkst. 13.00 līdz 19.00 t/c Dole
 • 12. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Origo
 • 13. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/p Alfa
 • 14. maijā no plkst. 11.00 līdz 17.00 t/c Mols

LEJUPIELĀDĒ GALACTICO APLIKĀCIJU

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES NOTEIKUMI

1. KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
1.1. SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.

2. SPĒLES NORISES TERITORIJA:
2.1. Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.

3. SPĒLES NORISES LAIKS:
3.1. Spēles norises laiks ir no 10.05.2017. līdz 14.05.2017., sekojošos tirdzniecības centros:

10.05.2017. – t/c “Galerija Centrs”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
11.05.2017. – t/c “Dole”, no plkst. 13.00 līdz 19.00
12.05.2017. – t/c “Origo”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
13.05.2017. – t/p “Alfa”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
14.05.2017. – t/c “Mols”, no plkst. 11.00 līdz 17.00

4. SPĒLES APRAKSTS:
4.1. Spēlē var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.
4.2. Spēles dalībnieks var piedalīties Spēlē, ja izmanto viedtālruni, kurā ir lejupielādēta Galactico aplikācija.
4.3. Spēles dalībniekam ir jāatbild uz jautājumiem.
4.4. Spēles ietvaros, atbildot pareizi uz jautājumiem, Spēles dalībnieks iegūst iespēju piedalīties izlozē un saņemt balvu tirdzniecības centra informācijas centrā.

5. BALVU FONDS
5.1. Spēlē iekļautās balvas:
5.1.1. Galactico Dāvanu karte EUR 7.00 (septiņi eiro, 00 centi) vērtībā. Kopējais Galactico Dāvanu karšu skaits 100 gabali:
5.1.1.1. 35 gab. t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
5.1.1.2. 25 gab. t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
5.1.1.3. 15 gab. t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga;
5.1.1.4. 15 gab. t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
5.1.1.5. 10 gab. t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
5.1.2. Galactico Privilēģiju kupons EUR 10.00 (desmit eiro, 00 centi) vērtībā Galactico privilēģiju kartes iegādei vai 1 punkts spēles dalībnieka esošā Galactico Privilēģiju programmas kontā (pēc izvēles). Kopējais Galactico Privilēģiju kuponu skaits 100 gabali:
5.1.2.1. 35 gab. t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
5.1.2.2. 25 gab. t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
5.1.2.3. 15 gab. t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga;
5.1.2.4. 15 gab. t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
5.1.2.5. 10 gab. t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
Ja balva ir Galactico Privilēģiju programmas 1 punkts, tad tas tiek ieskaitīts spēles dalībnieka esošā Galactico Privilēģiju programmas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā.
5.1.3. Veicināšanas balva – salds pārsteigums no Galactico (konfektes). Kopējais konfekšu skaits 650 gabali.
5.2. Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
5.3. Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

6. NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI
6.1. Balvas var saņemt Spēles dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu.
6.2. Balvu var saņemt dalībnieks, kurš, beidzot Spēli, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību), kā arī piekrīt personu apliecinoša dokumenta kopēšanai un kopijas nodošanai Spēles personālam. Personu apliecinoša dokumenta kopija ir nepieciešama, lai Spēles organizētājs varētu izpildīt LR normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz korektas informācijas sniegšanu Valsts Ieņēmumu Dienestam par balvas izsniegšanu saņēmējam.
6.3. Spēles dalībnieks vienā tirdzniecības centrā balvu var saņemt tikai vienu reizi.
6.4. Dalībnieks balvu var saņemt pie Spēles personāla, kas atrodas konkrētā tirdzniecības centrā, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
6.5. Spēles organizatori neuzņemas atbildību, ja balvu fondā noteiktais balvu skaits ir beidzies, kad dalībnieks ir beidzis Spēli.
6.6. Ja dalībnieks konkrētā tirdzniecības centra Spēli ir izspēlējis ārpus Spēles darbības laika, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā, balva netiek izsniegta.
6.7. Spēles organizatori pirms balvas izsniegšanas ir tiesīgi veikt aptauju, uzdodot jautājumus Spēles dalībniekam par Spēles pieredzi. Spēles organizatori ir tiesīgi neizsniegt dalībniekam balvu, ja dalībnieks atsakās piedalīties aptaujā.
6.8. Balvu saņēmēju saraksts tiks publicēts plašsaziņas līdzeklī – interneta vietnē www.kolosale.lv.

7. TEHNISKIE PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
7.1. Dalībniekam nepieciešams lejuplādēt Galactico aplikāciju savā viedtālrunī.
7.2. Aplikācija ir pieejama iOS un Android operētājsistēmu tālruņiem gan latviešu, gan krievu valodās, to var lejuplādēt iTunes App Store un Google Play.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos Spēlē, dalībniekam jālejuplādē aplikācija un jāatbilst noteikumiem, kas norādīti iepriekš minētajos punktos. Ar dalību Spēlē nav saistīti papildus izdevumi.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties Spēlei pie Spēles personāla, kas atrodas pie tirdzniecības centra informācijas centra, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.

10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
10.1. Spēles dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Spēles norisi līdz 2017.gada 28.maijam, iesniedzot SIA „Linstow Center Management”, Rīgā, Stacijas laukums 4, LV-1050, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

11. DALĪBAS AIZLIEGUMS
11.1. Spēlē nedrīkst piedalīties:
11.1.1. SIA „Linstow Center Management” darbinieki;
11.1.2. t/p Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā; t/c Origo, Stacijas laukumā 2, Rīgā; t/c Galerija Centrs, Audēju ielā 16, Rīgā; t/c Mols, Krasta ielā 46, Rīga; t/c Dole, Maskavas ielā 357, Rīgā teritorijā darbojošos tirdzniecības vietu darbinieki, apkalpojošais personāls;
11.1.3. SIA Grifs AG darbinieki, kas strādā t/p Alfa, t/c Galerija Centrs, t/c Origo, t/c Mols un t/c Dole;
11.1.4. AS G4S Latvia darbinieki, kas strādā t/c Mols un t/c Dole.
11.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
12. Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 11. punktā minētais dalības aizliegums.

Galactico Dāvanu kartes saņēmēji:

Dina Reinika-Jefimova
Ainārs Birulis
Līga Vīksna-Birule
Madara Šadrina
Elizabete Pavlovska
Baiba Pūpola
Ilze Ozola
Roberts Jančonis
Aleksandrs Sidļaruks
Aneta Krizone
Eva Lukoviča
Pauls Stepiņš
Sindija Hitrova
Laine Tillere
Aleksandrs Peļņa
Dace Sprēdža
Aina Rikker
Arnolds Žīgurs
Andris Bērziņš
Kristaps Vītoliņš
Anete Punāne
Igor Nazarenko
Rihards Pučītis
Romans Matjuškins
Normunds Atata
Jānis Murašovs
Arvīds Raciborskis
Ronalds Riževs
Kārlis Graustiņš
Santa Borkovica
Edgars Pelnis
Geila Šuka
Raivis Usāns
Marita Runce
Valentīna Pašuka
Igors Ziborovs
Olga Horužika
Andris Bankevics
Tomas Škuļepa
Nikol Grigorieva
Oksana Laškova
Ņina Ponomarenko
Marita Barkovska
Uģis Janševskis
Līga Vīksna-Birule
Ainārs Birulis
Raimonds Baltiņš
Dārta Apsīte
Marija Stupakova
Arvis Budrevičs
Šeila Monika Riseva
Zane Lielpētere
Diāna Rozenberga
Sintija Ģermane
Solvita Lapiņa
Karlīna Rudzīte
Reinis Baltaisvilks
Kristīna Nesterova
Kārlis Graustiņš
Laila Vīksna
Oskars Muhanbergs
Ainārs Birulis
Līga Vīksna-Birule
Jekaterina Arhirejeva
Artūrs Kubanskis
Tatjana Vasiļevska
Anna Dubrovska
Jekaterina Buligina
Kārlis Graustiņš
Valērija Sidļaruka
Inese Deksne
Inna Baranovska
Marika Birule
Raimonds Jakubovskis
Andris Pīkše
Kārlis Šulcs
Jānis Uplejs
Viktorija Piroženoka
Sandra Birne
Oksana Laškova
Adelīna Apeļa
Laura Lapinska
Pāvels Belijs
Ketija Osīte
Mārtiņš Bērziņš
Artūrs Trukšs
Kate Katrīna Simsone
Diāna Dumeša
Laura Plūksna
Elans Didžus
Laylokhon Ismatkhujaeva
Elīna Puriņa
Nataļja Bukovska
Līga Vīksna Birule
Ainārs Birulis
Linda Samsonova
Alise Zvaigzne
Pāvels Griškovs
Iveta Lūse
Anna Dubrovska

 

Galactico Privilēģiju kupona saņēmēji:

Svetlana Orlova
Laura Grīnvalde
Arina Deņisova
SABĪNE ŠTRAUSA
Maija Cudinova
Līga Kurtiša
Svetlana Čistjakova
Nikol Grigorieva
DARJA MADARA BAKEJEVA
Linda Zelča
Maija Leikuma-Oļeiņikova
Liene Peļņa
BAIBA RULLE
Līga Arāja
Ivo Karasieris
Gunta Leļeva
Mārtiņš Jānis Muste
Ivars Kauliņš
jana adata
Vija Vējiņa
Anna Baltā
Valters Fetings
Mārtiņš Vazoliņš
Nataļja Jefremova
Normunds Strods
Lita Zelča
Šarlote Lupolova
Emīlija Roskoša
ANDIS MELDERIS
Svetlana Morkovska
Jeļena Oļeiņika
Jūlija Kregžde
Anastasija Butoļina
Evija Ellere
Linda Cibate
Elīna Macate
Alena Kulesha
Aleksandra Melngaile
Solvita Paņina
Viktorija Vasiļeva
Edgars Gurovs
Vitālijs Grantiņš
Lana Varlamova
Rihards Kudiņš
Jeļena Beresņeva
Elvis Apenītis
Adelīna Nikitenko
Līva Legzdiņa
Sigita Lapsiņa
Ivo ĶELPS
Valerija Kaļinka
Madara Švarce
Maria Botova
Leonora Ļevčenko
Ilze Asmusa
Aina Rikker
Kristers Pētersons
Anete Brutāne
Jekaterina Bombina
Larisa Vītoliņa
Dina Reinika Jefimova
Mikus Grigals
Jānis Alksnis
Ivita Reble
Marks Aleksandrs Krontāls
Austra Lapinska
Inga Savicka
Marianna Proščenko
Vjaceslavs Teless
Jūlija Popova
Ilze Liepa
Anta Anna Zandarte
Ilze Mincāne
Anete Liepiņa
Aelita Zvaigzne