ПО РУССКИ

PIEDALIES VIKTORĪNĀ UN IEGŪSTI BALVU!

 • 1

  Apmeklē jebkura Galactico tirdzniecības centra – Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols, Dole – informācijas centru.

 • 2

  Lejupielādē GALACTICO aplikāciju.

 • 3

  Piedalies viktorīnā, izmantojot aplikāciju, un izlozē sev balvu pats!

 • 4

  Balvās:
  • 100x Galactico Dāvanu karte 7 EUR vērtībā
  • 100x Privilēģiju kupons (Galactico Privilēģiju kartes iegādei) vai 1 punkts Tavā Galactico Privilēģiju programmas kontā
  • Salds pārsteigums no Galactico

Rādīt uzvarētājus

TIEKAMIES:

 • 10. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Galerija Centrs
 • 11. maijā no plkst. 13.00 līdz 19.00 t/c Dole
 • 12. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Origo
 • 13. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/p Alfa
 • 14. maijā no plkst. 11.00 līdz 17.00 t/c Mols

LEJUPIELĀDĒ GALACTICO APLIKĀCIJU

KOLOSĀLE VEIKSMES KASTES SPĒLES NOTEIKUMI

KOLOSĀLE VEIKSMES KASTES SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.

SPĒLES NORISES TERITORIJA:
Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.

SPĒLES NORISES LAIKS:
Spēles norises laiks ir no 08.11.2017. līdz 12.11.2017., sekojošos tirdzniecības centros:

 1. 08.11.2017. – t/c “Galerija Centrs”, no plkst. 12.00 līdz 15.00
 2. 09.11.2017. – t/c “Dole”, no plkst. 16.00 līdz 19.00
 3. 10.11.2017. – t/c “Origo”, no plkst. 12.00 līdz 15.00
 4. 11.11.2017. – t/p “Alfa”, no plkst. 13.00 līdz 16.00
 5. 12.11.2017. – t/c “Mols”, no plkst. 12.00 līdz 15.00

SPĒLES APRAKSTS:

 1. Spēlē var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.
 2. Spēles ietvaros dalībniekam, izmantojot roku veiklību, ir jāizvelk trīs lozes un no tām ir jāizvēlas tikai viena, kā rezultātā dalībnieks iegūst iespēju saņemt balvu, kas norādīta dalībnieka izvēlētajā lozē. Izvilktās lozes nesummējas.

BALVU FONDS

Spēlē iekļautās balvas:

 1. Galactico Dāvanu karte EUR 7.00 (septiņi eiro, 00 centi) vērtībā. Kopējais Galactico Dāvanu karšu skaits 100 gabali:
 2. 15 gab. t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
 3. 10 gab. t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
 4. 10 gab. t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga;
 5. 10 gab. t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
 6. 5 gab. t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.

Veicināšanas balva – salds pārsteigums no Galactico (konfektes). Kopējais konfekšu skaits 650 gabali.
Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.

NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI

 1. Balvas var saņemt Spēles dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu.
 2. Balvu var saņemt dalībnieks, kurš, beidzot Spēli, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību), kā arī piekrīt personu apliecinoša dokumenta kopēšanai un kopijas nodošanai Spēles personālam. Personu apliecinoša dokumenta kopija ir nepieciešama, lai Spēles organizētājs varētu izpildīt LR normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz korektas informācijas sniegšanu Valsts Ieņēmumu Dienestam par balvas izsniegšanu saņēmējam.
 3. Spēles dalībnieks vienā tirdzniecības centrā balvu var saņemt tikai vienu reizi.
 4. Dalībnieks balvu var saņemt pie Spēles personāla, kas atrodas konkrētā tirdzniecības centrā, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
 5. Spēles organizatori neuzņemas atbildību, ja balvu fondā noteiktais balvu skaits ir beidzies, kad dalībnieks ir beidzis Spēli.
 6. Ja dalībnieks konkrētā tirdzniecības centra Spēli ir izspēlējis ārpus Spēles darbības laika, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā, balva netiek izsniegta.
 7. Spēles organizatori pirms balvas izsniegšanas ir tiesīgi veikt aptauju, uzdodot jautājumus Spēles dalībniekam par Spēles pieredzi. Spēles organizatori ir tiesīgi neizsniegt dalībniekam balvu, ja dalībnieks atsakās piedalīties aptaujā.
 8. Balvu saņēmēju saraksts tiks publicēts plašsaziņas līdzeklī – interneta vietnē www.kolosale.lv.

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
Lai piedalītos Spēlē, dalībniekam jāizmanto roku veiklība. Ar dalību Spēlē nav saistīti papildus izdevumi.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
Dalībnieks var pieteikties Spēlei pie Spēles personāla, kas atrodas pie VEIKSMES KASTES attiecīgā tirdzniecības centrā, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.

PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
Spēles dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Spēles norisi līdz 2017.gada 24.novembrim, iesniedzot SIA „Linstow Center Management”, Rīgā, Stacijas laukums 4, LV-1050, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

DALĪBAS AIZLIEGUMS

Spēlē nedrīkst piedalīties:

 1. SIA „Linstow Center Management” darbinieki;
 2. t/p Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā; t/c Origo, Stacijas laukumā 2, Rīgā; t/c Galerija Centrs, Audēju ielā 16, Rīgā; t/c Mols, Krasta ielā 46, Rīga; t/c Dole, Maskavas ielā 357, Rīgā teritorijā darbojošos tirdzniecības vietu darbinieki, apkalpojošais personāls;
 3. SIA Grifs AG darbinieki, kas strādā t/p Alfa, t/c Galerija Centrs, t/c Origo, t/c Mols un t/c Dole;
 4. AS G4S Latvia darbinieki, kas strādā t/c Mols un t/c Dole.
 5. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
 6. Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 10. punktā minētais dalības aizliegums.

Toms Žēlastība
Samanta Ranciņa
Oskars Martinovs
Ēriks Milka
Mārtiņš Prūsis
Līva Griņeviča
Sergiy Koziy
Tamāra Panteļejeva
Artūrs Kokins
Raivo Gržibovskis
Iveta Jonina
Annija Jonina
Ieva Volgemute
Ilze Caunozola
Valentina Rodionova
Juta Kandere
Līva Videniece
Dāvis Kanders
Artjoms Pigaļevs
Rita Isakova
Artis Kinēns
Eduards Jansons
Svetlana Orlova
Edvīns Šebeko
Ērika Marija Paulīte
Larisa Afanasjeva
Kristīna Kopitova
Anatolijs Kohans
Sonora Putniņa
Ivars Šķēls
Diāna Jautruma
Zane Ruskule
Rita Glaudiņa
Normunds Aleksejevs
Natālija Silanova
Ēriks Kušners
Karīna Reidzāne
Māris Zujevs
Vēsma Balode
Iveta Jezupenoka
Juliana Kovaļkova
Ivars Mūrnieks
Līga Mastiņa
Anna Dubrovska
Jānis Zeilišs
Vitālijs Kovaļovs
Santa Ābelīte
Jānis Nicmanis
Aivars Porītis
Diāna Grīnvalde
Linda Anna Silavniece
Elvis Kronis
Andzelika Michailovaite
Vjaceslavs Teless
Jeļena Kovaļonoka
Oksana Domkova
Margarita Burkovska
Jeļena Adamenoka
Marija Meiere
Diāna Milaškina
Voldemārs Baroniņš
Alise Leice
Uldis Viljams Ozols
Juris Kuprijanovs
Ādolfs Mārtiņš Krauklis
Diāna Larionova
Vanda Ņikiforova
Dāvis Vītols
Agrita Ronesala
Tatjana Topčiļina
Veronika Hrustaļova
Adrija Anna Masule
Dace Krēsliņa
Elīna Paegle
Diāna Rinka
Santa Katkovska
Juta Kandere
Zane Agarelova
Signe Marta Ridere
Ginta Krūmiņa
Maija Bortiņa
Indra Cirse
Žanna Teilore
Anna Anastasija Grišina
Dace Jakubaņeca
Zane Blumberga
Ēriks Klimanovs
Nikolajs Vasiļjevs
Ksenija Timofejeva
Arvīds Kromans
Ieva Bleikša
Sintija Kulaka
Nadežda Lisoveca
Liāna Stuberovska
Viktors Kulepovs
Maksims Šenderovs
Eduards Jansons
Didzis Ratnieks
Kristīne Marčinkus
Nadežda Kunavitš
Ina Grīnfelde
Tatjana Savicka
Deniss Smirnovs
Vjaceslavs Teless
Kaspars Sedlins
Līga Alilujeva
Lidija Zuševica
Ainārs Losevs
Linda Zepa
Gatis Daubergs
Dace Dauberga
Gatis Stepanovs
Elīna Šalkovska
Tatjana Lukjanoviča
Valda Vītola
Daiga Kamzole
Ieva Zēberga
Dita Vimba
Mirdza Pelša
Rita Senkāne
Gints Paukšēns
Janušs Nedeļskis
Juris Starostnieks
Nataļja Odincova
Kaspars Amons
Jekaterina Ročāne
Anastasija Kulakova
Jekaterina Klokova
Māra Ozoliņa
Anna Čerņevska
Edgars Poplavskis
Sanita Lemiese
Edijs Deičmanis
Dzintars Gribusts
Andris Melkers
Vjaceslavs Teless
Rihards Jānis Karlsons
Ričards Lapuriņš
Diāna Kupča
Laima Anete Mauriņa
Ieva Hadkeviča
Jurijs Piļščikovs
Ēriks Klimanovs
Nata Natālija Ābelniece
Liene Krūmiņa
Aldis Klaužs
Niks Mastiņš
Jekaterina Stumpe-Fjodorova
Daina Adamane
Tatjana Petrova