ПО РУССКИ

PIEDALIES VIKTORĪNĀ UN IEGŪSTI BALVU!

 • 1

  Apmeklē jebkura Galactico tirdzniecības centra – Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols, Dole – informācijas centru.

 • 2

  Lejupielādē GALACTICO aplikāciju.

 • 3

  Piedalies viktorīnā, izmantojot aplikāciju, un izlozē sev balvu pats!

 • 4

  Balvās:
  • 200x Galactico Dāvanu karte 7 EUR vērtībā
  • Salds pārsteigums no Galactico

Rādīt uzvarētājus

TIEKAMIES:

 • 7. novembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Galerija Centrs
 • 8. novembrī no plkst. 13.00 līdz 19.00 t/c Dole
 • 9. novembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/c Origo
 • 10. novembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 t/p Alfa
 • 11. novembrī no plkst. 11.00 līdz 17.00 t/c Mols

LEJUPIELĀDĒ GALACTICO APLIKĀCIJU

KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES NOTEIKUMI

 1. KOLOSĀLE MOBILĀS APLIKĀCIJAS SPĒLES (turpmāk tekstā – Spēle) ORGANIZATORS
  1. SIA „Linstow Center Management”, reģistrācijas Nr. 50003702891, juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija.
 2. SPĒLES NORISES TERITORIJA:
  1. Spēle notiek tirdzniecības centru tīkla Galactico (turpmāk tekstā – t/c tīkls Galactico) tirdzniecības centros: t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga; t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga; t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga; t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga; t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
 3. SPĒLES NORISES LAIKS:
  1. Spēles norises laiks ir no 07.11.2018. līdz 11.11.2018., sekojošos tirdzniecības centros:
   • 7.11.2018. – t/c “Galerija Centrs”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 8.11.2018. – t/c “Dole”, no plkst. 13.00 līdz 19.00
   • 9.11.2018.- t/c “Origo”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 10.11.2018.- t/p “Alfa”, no plkst. 12.00 līdz 18.00
   • 11.11.2018.- t/c “Mols”, no plkst. 11.00 līdz 17.00
 4. SPĒLES APRAKSTS:
  1. Spēlē var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.
  2. Spēles dalībnieks var piedalīties Spēlē, ja izmanto viedtālruni, kurā ir lejupielādēta Galactico aplikācija.
  3. Spēles dalībniekam ir jāatbild uz jautājumiem.
  4. Spēles ietvaros, atbildot pareizi uz jautājumiem, Spēles dalībnieks iegūst iespēju piedalīties izlozē un saņemt balvu tirdzniecības centra informācijas centrā.
 5. BALVU FONDS
  1. Spēlē iekļautās balvas:
   1. Galactico Dāvanu karte EUR 7.00 (septiņi eiro, 00 centi) vērtībā. Kopējais Galactico Dāvanu karšu skaits 200 gabali:
    • 70 gab.t/p “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
    • 50 gab. t/c “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
    • 30 gab.t/c “Galerija Centrs”, Audēju iela 16, Rīga;
    • 30 gab.t/c “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
    • 20 gab.t/c “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga.
   2. Veicināšanas balva – salds pārsteigums no Galactico (konfektes). Kopējais konfekšu skaits 700 gabali.
  2. Saņemtās balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
  3. Neizņemtās balvas paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
 6. NOTEIKUMI BALVU SAŅEMŠANAI
  1. Balvas var saņemt Spēles dalībnieki, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu.
  2. Balvu var saņemt dalībnieks, kurš, beidzot Spēli, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību), kā arī piekrīt personu apliecinoša dokumenta kopēšanai un kopijas nodošanai Spēles personālam. Personu apliecinoša dokumenta kopija ir nepieciešama, lai Spēles organizētājs varētu izpildīt LR normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz korektas informācijas sniegšanu Valsts Ieņēmumu Dienestam par balvas izsniegšanu saņēmējam.
  3. Spēles dalībnieks vienā tirdzniecības centrā balvu var saņemt tikai vienu reizi.
  4. Dalībnieks balvu var saņemt pie Spēles personāla, kas atrodas konkrētā tirdzniecības centrā, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
  5. Spēles organizatori neuzņemas atbildību, ja balvu fondā noteiktais balvu skaits ir beidzies, kad dalībnieks ir beidzis Spēli.
  6. Ja dalībnieks konkrētā tirdzniecības centra Spēli ir izspēlējis ārpus Spēles darbības laika, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā, balva netiek izsniegta.
  7. Spēles organizatori pirms balvas izsniegšanas ir tiesīgi veikt aptauju, uzdodot jautājumus Spēles dalībniekam par Spēles pieredzi. Spēles organizatori ir tiesīgi neizsniegt dalībniekam balvu, ja dalībnieks atsakās piedalīties aptaujā.
  8. Balvu saņēmēju saraksts tiks publicēts plašsaziņas līdzeklī – interneta vietnē www.kolosale.lv.
 7. TEHNISKIE PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
  1. Dalībniekam nepieciešams lejuplādēt Galactico aplikāciju savā viedtālrunī.
  2. Aplikācija ir pieejama iOS un Android operētājsistēmu tālruņiem gan latviešu, gan krievu valodās, to var lejuplādēt iTunes App Store un Google Play.
 8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  1. Lai piedalītos Spēlē, dalībniekam jālejuplādē aplikācija un jāatbilst noteikumiem, kas norādīti iepriekš minētajos punktos. Ar dalību Spēlē nav saistīti papildus izdevumi.
 9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
  1. Dalībnieks var pieteikties Spēlei pie Spēles personāla, kas atrodas pie tirdzniecības centra informācijas centra, Spēles darbības laikā, kas minēts Noteikumu 3.1.punktā.
 10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  1. Spēles dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Spēles norisi līdz 2018. gada 25. novembrim, iesniedzot SIA „Linstow Center Management”, Rīgā, Stacijas laukums 4, LV-1050, Latvija,rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un Spēles dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 11. DALĪBAS AIZLIEGUMS
  1. Spēlē nedrīkst piedalīties:
   1. SIA „Linstow Center Management” darbinieki;
   2. t/p Alfa, Brīvības gatvē 372, Rīgā; t/c Origo, Stacijas laukumā 2, Rīgā; t/c Galerija Centrs, Audēju ielā 16, Rīgā; t/c Mols, Krasta ielā 46, Rīga; t/c Dole, Maskavas ielā 357, Rīgā teritorijā darbojošos tirdzniecības vietu darbinieki, apkalpojošais personāls;
   3. SIA Grifs AG darbinieki, kas strādā t/p Alfa, t/c Galerija Centrs, t/c Origo, t/c Mols un t/c Dole;
   4. AS G4S Latvia darbinieki, kas strādā t/c Mols un t/c Dole.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no Spēles uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Spēlē, balva paliek Spēles organizētāja SIA „Linstow Center Management” īpašumā.
 12. Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas Noteikumu 11. punktā minētais dalības aizliegums.

Inta Vanaga
Solvita Pētersone
Rita Senkane
Mairita Bebriša
Egons Krasovskis
Mārtiņš Grīnbergs
Kristīne Veide
Einārs Eglītis
Dmitrijs Siņica
Sanda Jēgere
Diāna Paula
Andris Senkans
Dzintra Mergupe Kutraite
Marita Runce
Ieva Grišāne
Viktorija Hudjakova
Lauma Aborinska
Jeļena Golovanova
Velga Kalvāne
Anita Teišerska
Anete Brenda Teišerska
Ivo Karasiers
Svetlana Kuzņecova
Māris Vizulis
Dace Tīlane
Māris Tīlans
Artjoms Askareko
Olga Mihicopulu
Anastasija Pučkina
Aleksejs Oboruns
Irina Gudejeva
Vladislavs Kremeņeckis
Nataļja Kremeņecka
Sanda Kaša
Inese Lūse
Sigita Grīnberga
Dace Jaunozola
Igors Gladkovs
Staņislavs Kašs
Elita Kruzemarka
Ainārs Zvīgulis
Alīna Zajarnaja
Anna Marija Celma
Inta Jemeļjanova
Tatjana Kanaviņa
Renāte Freidenfelde
Sanita Anča
Sandra Glazunova-Burbo
Ilva Putņina
Jeļizaveta Batuškina
Svetlana Morkovska
Aleksandrs Morkovskis
Mārtiņš Prūsis
Anna Dace Blumberga
Rūta Abrāmova
Maria Batova
Inna Golovanova
Sergejs Smirnovs
Margarita Bargaruma-Skaista
Ivars Teišerskis
Jana Gulbe
Uldis Teteris
Baiba Vizule
Roberts Prosekovs
Arina Bahmatova
Artjoms Askerko
Lauris Mednis
Inga Dzenīte
Viktorija Oboruna
Jeļena Kļukina
Diāna Moreva
Estere Lemeže
Ilze Vilciņa
Dace Vilciņa
Mārtiņš Celms
Liene Krūmiņa
Aija Jokste
Krista Some
Evi Redliha
Edgars Jansons
Maksims Ļestņikovs
Egija Daude
Rudīte Niedra
Ingūna Gailīte
Monta Kulbe
Krista Some
Aleksandrs Cvetkovs
Kristīne Balode
Ilze Zommere
Svetlana Mainardte
Tatjana Kanaviņa
Estere Lemeze
Elita Ņekraševiča
Aivars Rudusāns
Dmitrijs Pirogovs
Andris Čeirāns
Ieva Jasinska
Juris Steps
Alla Sokolova
Jānis Laucis-Šakels
Iveta Jezupenoka
Jaroslavs Gaļickis
Jūlija Rilika
Iuliia Razumova
Līga Grumolde
Jevgeņijs Matajevs
Nikolajs Ļevikins
Reinis Stankevičs
Ēriks Lukjaņuks
Indra Vissarionova
Sabīne Lasmane
Indra Domračeva
Kristīne Domračeva
Darja Kovaļova
Viktorija Džanaeva
Kristīne Vaša
Jūlija Gordejeva
Ieva Rūtiņa
Agris Prelgauskis
Vladimirs Čižovs
Regīna Jermačenko
Lolita Ostapenko
Karīna Kuļičenko
Sandra Liepiņa
Markuss Vašs
Anna Dubrovska
Kristīne Sitņika
Ludmila Ļedņika
Laima Aneta Mauriņa
Armands Pētersons
Evija Gorišņaka
Larisa Konstantinova
Elvīra Kursiša
Abror Rakhmatullaev
Tatjana Oboļēviča
Iveta Jezupenoka
Alfrēds Ivanovs
Karīna Pavlovska
Arina Voronova
Ivars Prokofjevs
Ivans Djomins
Maija Rēdmane
Kristīne Kovboviča
Diāna Kačane
Arsenijs Ostapenko
Aivita Deksne
Santa Škarste
Linda Vāne
Aleksandra Poļetajeva
Evita Rumbiniece
Paula Grauze
Helēna Vāne
Dimitrijs Mjasiņkovs
Alīna Dmitričenko
Elizabete Plūme
Nelli Andruškeviča
Vladislava Grode
Nataļja Stepanova
Baiba Millere
Niklāvs Strādnieks
Gerda Kronberga
Lorita Sovāne
Anna Marija Grinberga
Alise Timofejeva
Jolanta Lēle
Beāte Meirāne
Diāna Pokšāne
Madara Eglīte
Renita Opincāne
Galīna Miškinska
Nika Nikola Guseva
Natālija Zeņina
Kristīne Ercika
Andris Senkans
Katrina Kaupane
Zanda Iesalniece
Elvis Rodrigo Audzevičs
Valdemārs Timofejevs
Sintija Šaitere
Kristīne Rivča
Svetlana Gaboraka
Tatjana Trusova
Andrejs Toropovs
Aleksandrs Basalgins
Eduards Jansons
Evija Gorišņaka
Vadims Ābols
Līga Užule
Erika Dolženkova
Aija Damberga
Nataliya Synytska
Oļesja Kreņevska
Renāte Zelča
Irina Koda
Andris Auslands
Svetlana Orlova
Inta Reinika
Marta Vilka
Niks Valainis
Evija Ivanovska